VV 21.2.2017

Program
1. Zahájení
2. Odstoupení 1.náměstkyně
3. Shromáždění představitelů sborů
4. Hlášenky a odevzdané členské příspěvky na rok 2017
5. Školení ochrany obyvatelstva
6. Sbírka pro Pt nemocnici
7. Různé

ORM 14.2.2017

Program
1. Uvítání členů ORM a hostů
2. Jarní kolo hry Plamen 2017
3. Sbírka pro dětské oddělení nemocnici v Prachaticích
4. LŠI 2017 Malé Svatoňovice
5. Různé
6. Usnesení
7. Závěr

ORM 15.11.2016

Program
1. Uvítání členů ORM, hostů, seznámení s programem
2. Plánování místa konání jarního kola hry Plamen
3. Dotace MŠMT – vyúčtování
4. Program VIII
5. Vyhodnocení školení vedoucích mládeže
6. Vyhodnocení podzimního kola hry Plamen
7. Různé
8. Usnesení – závěr